Web, E-Commerce, Integracije NLB Montenegrobanka
Kreiran / poslednja izmena februar 2014 Klijent NLB Montenegrobanka a.d., Crna Gora URL http://www.nlbshop.me
  • web-aplikacija za dopunu prepaid SIMM kartica
  • web shop za: prepaid dopune (sva 3 provajdera), plaćanje postpaid računa, plaćanje računa elektrodistribucije, customized platne kartice
  • povezivanje na PGW (FirstData)
  • povezivanje na gateway za dopune (Asseco)
  • preuzimanje pratećih sadržaja sa nlb.me sajta
  • praćenje rada sistema, error reporting, daily order reporting