Biznis integracije

1Informacione tehnologije i biznis su danas postali međusobno neodvojivo isprepleteni. Ne verujem da se može smisleno govoriti o jednom, a da ne govorite i o drugom. -- Bill Gates

1

Proces integracije poslovnih modula i aplikacija oslanja se na niz informacionih tehnologija čiji je zadatak da obezbede efikasnu arhitekturu informacija, upravljanje podacima i bazom podataka. Uz odgovarajuću optimizaciju i sinhronizaciju alatki za upravljanje, moguće je dobiti lako održiv sistem koji predstavlja osnov za obavljanje različitih delatnosti i omogućava klijentu da unapredi poslovanje tako što će ponuditi svoje proizvode širem tržištu, ali i obezbediti različite usluge i podršku na internetu.

Važan deo ovog procesa jeste strukturiranje ili arhitektura informacija, koja podrazumeva upravljanje podacima i informacionim alatkama, kao i analizu podataka i strukture informacija unutar sistema. Na manje apstraktnom nivou, možemo govoriti o organizaciji i dokumentaciji web strana, kao i dizajniranju softvera za korišćenje i pretragu informacija. Implementacija arhitekture informacija orijentisana je ka obezbeđivanju sistema za pružanje određene usluge, a njen krajnji cilj jesu standardizacija posla i razmena podataka na visoko efikasan način, čime se postiže ušteda u novcu, vremenu i resursima.

Na klijentske web sajtove implementirali smo:

 • sisteme za online distribuciju proizvoda (web shop)
 • sisteme za automatsku naplatu (billing), štampanje i slanje računa klijentima
 • sisteme za autorizaciju zaposlenih putem identifikacionih kartica
 • aplikacije za ažuriranje baze klijenata, njihovih servisa i računa

Takođe smo sproveli:

 • povezivanje na platne procesore (payment gateway)
 • povezivanje na različite sisteme za rezervacije (booking engine)
 • automatski uvoz i sinhronizaciju podataka o artiklima, cena i stanja na lageru, podataka o klijentima i loyalty karticama
 • izvoz podataka o porudžbinama i korisnicima
 • uvoz sadržaja sa web sajta
 • proveru dostupnosti i registracija internacionalnih i .rs domena
 • povezivanje front-enda i back-enda preko više SOAP servisa
 • uvoz i ažuriranje cenovnika i šifarnika za različite tipove servisa, itd.