Grafički dizajn

Dizajn je čudna reč. Neki ljudi misle da se dizajn odnosi isključivo na to kako stvari izgledaju. Međutim, ako zagrebete ispod površine, shvatićete da se ovo zapravo odnosi na način na koji stvari funkcionišu. Ni dizajn Meka nije se odnosio na njegov spoljni izgled -- to je bio samo jedan deo priče. Na prvom mestu, odnosio se na način na koji je funkcionisao. Da biste napravili zaista dobar dizajn, morate najpre dobro da shvatite o čemu se ovde radi. Morate da pojmite dizajn svom dubinom svog bića. Morate se strasno posvetiti nečemu kako biste ga shvatili u potpunosti -- da sve dobro sažvaćete, umesto da ga samo progutate. Većina ljudi ne posvećuje ovome dovoljno vremena. -- Steve Jobs

De gustibus non disputandum est. -- Latinska poslovica

Obično se kaže da o ukusima ne vredi raspravljati. Ali, da li je zaista tako?

Moramo se zapitati kako bi nauka danas izgledala da smo, kao u mračnom Srednjem veku, prigrlili dogmu, umesto da hrabro preispitujemo sve u šta verujemo. Zahvaljujući pionirima nauke, neumornim istraživačima mikro i makrouniverzuma koji su se odvažili da se upuste u nepoznato, uspeli smo da upoznamo svet oko sebe i sebe same, i naučili da, u našem svetu, stagnacija znači -- smrt.

Uprkos tome što nauka tradicionalno pripada domenu racionalnog, a umetnost iracionalnog, napredak obe je uslovljen našom spremnošću da okrenemo leđa svakodnevnom i uobičajenom. Na umetnost su uticala i naša tehnička dostignuća, ali i tok naše svesti. Sa napretkom našeg uma, razvijala se i umetnost, koja nam je promenila percepciju, oslobodila um i naučila nas da se kritički ophodimo prema svemu. Kao skup pravila čiji je cilj da se zadovolje izvesni estetski kriterijumi, umetnost bi, međutim, bila mrtva stvar na papiru ukoliko iza nje ne bi stajala -- dobra ideja.

Možda je najbolji "teren" za odgovaranje na izazove koji se nalaze pred savremenom umetnošću upravo domen grafičkog i web dizajna. Oni koji ističu uzaludnost umetnosti radi sebe same pronaći će otelotvorenje funkcionalne umetnosti upravo na ovom polju, s obzirom da web dizajn nastoji da pomiri nepomirljivo, odnosno ujedini lepo i funkcionalno na obostranu korist. Lepota bez funkcionalnosti je prazna, funkcionalnost bez lepote mrtva.

Zbog toga mi u MASSVisionu smatramo da o ukusima vredi -- ne, da je o njima neophodno raspravljati. Jer, rasprava koja uključuje posmatranje stvari iz više različitih uglova i razmatranje različitih argumenata prisiljava nas da se odreknemo manje uspešnih rešenja i da uporno nastavimo dalje sve dok ne postanemo svesni da se našem delu "ništa više ne može dodati, niti se od njega može bilo šta oduzeti, a da se ne naruši celina".

Uprkos našim mnogobrojnim zadovoljnim klijentima, mi sami, naravno, nikada ne možemo biti potpuno zadovoljni, svesni da nas samo nezadovoljstvo može naterati da se stalno razvijamo i napredujemo. Uvek obogaćujemo svoj pogled na svet novim iskustvima i pratimo svetske trendove na polju dizajna, istovremeno nastojeći da zadržimo naš lični stil.

Ideja koja stoji iza našeg dizajna jeste strast prema lepom -- strast prema životu.