Web, E-Commerce, Integracije Galerija podova
Kreiran / poslednja izmena oktobar 2010 / januar 2017 Klijent Trilenium d.o.o., Srbija URL http://www.galerijapodova.com
  • web shop sa velikim brojem različitih tipova produkata
  • import podataka o produktima (SAP)
  • import cena i dostupnosti (na svakih 4h) – SAP
  • povezivanje na PGW (BancaIntesa, PlatiMo)