Web, E-Commerce Delta Generali osiguranje
Kreiran / poslednja izmena maj 2011 / oktobar 2016 Klijent Trilenium d.o.o., Srbija URL -
  • web shop sa custom produktima (osiguranja) koji se konfigurišu on-the-fly u zavisnosti od podataka koje korisnik unosi, intenzivnom komunikacijom sa (blackbox) aplikacijom za proračun osiguranja
  • povezivanje sa PGW
  • konfigurisanje troškova isporuke i načina isporuke u zavisnosti od paketa i načina plaćanja
  • provere statusa polisa, statusa životnog osiguranja, indeksa penzijskog fonda (komunikacija sa ERP7CRM putem web servisa)
  • prijava štete (komunikacija sa ERP/CRM putem web servisa)
  • Call Center web aplikacija za proračune i prodaju