Print PC Press - Naslovna strana specijalnog izdanja za sajam u Taipei-u
Kreiran / poslednja izmena jun 2005 Klijent PC Press, Srbija URL -